Bola raz jedna firma zvaná Kráľovstvo

Ako manipulovať a nenechať sa zmanipulovať

Všetko okolo je systém a v systéme niekto určuje pravidlá. Ľudia na vrchole pyramídy sú nositelia myšlienok a ostatní ich nasledujú. Ľudia dole riešia detaily alebo bežné veci, ľudia hore strategické záležitosti. Začnime však od začiatku.

Osobnosť človeka je charakterizovaná hodnotovým rebríčkom. To je to nastavenie, ktoré človeka zaraďuje tam, kde v spoločnosti patrí, či je manipulovaný alebo manipulujúci. Mnohí nevedia, prečo ostatní fungujú tak ako fungujú a preto iných hodnotia zo svojho pohľadu. Na  to, aby sme spoznali iných, musíme najskôr spoznať seba. Dostať sa z pozície podporovateľa na pozíciu direktora. Možno. Dobre si rozumiete s ľuďmi, ktorí sú vám podobní? Skúste komunikovať s tými odlišnými. Z krátkodobého hľadiska protikladné osobnosti môžu spolu fungovať, no z toho dlhodobého zistia, že nasledujú ciele niekoho iného, prispôsobujú ich okoliu a uvedomia si, že vlastnosti, ktoré prezentujú im nie sú vlastné. A tu prichádzame k termínom asertivita a manipulácia.

Asertivita znamená poznám druhú stranu, cením si jej odlišnosti, jej jedinečnosti, som schopná/-ý bez postranných úmyslov túto jedinečnosť rešpektovať a dosahovať obojstranne prospešných vecí. Asertivita vo vzťahu hovorí, že každý z nás je rozdielny – ja si uvedomujem svoju hodnotu a uvedomujem si hodnotu človeka na druhej strane, podľa toho jednám. Obe strany sú spokojné, pretože sa navzájom rešpektujeme a dosahujeme obojstranne prospešných cieľov. Každé – chcem dosiahnuť viac – je manipulácia. Najväčší manipulátori dokážu zručne komunikovať.

V manipulácii hrá kľúčovú úlohu osobná motivácia človeka, jeho neuspokojená túžba (a sme zasa pri Freudovi či Adlerovi). Do toho primiešame Maslowovu hierarchiu potrieb a osobnosti s postupnosťou základné biologické potreby, potreba bývania a bezpečia, príslušnosť ku skupine, ocenenie skupiny, sebaúcta a na vrchole sebarealizácia, ajurvédu – keďže podľa autora, ktorý sa odvoláva na ajurvédsku medicínu, sme tvorení zo 70% genetickou výbavou a preto osobnosť nemôžeme z väčšej časti meniť a môžeme ľudí rozdeliť na štyri typy: direktor, socializátor, mysliteľ a podporovateľ.

„Bola raz jedna firma zvaná Kráľovstvo. V kráľovstve vládol jeden Direktor zvaný Kráľ, po boku mál zástupkyňu Kráľovnú, ktorá spravovala personálny manažment a sociálny fond. Socializátor pán Šašo obveseľoval osadenstvo Kráľovstva, aby predišli fluktuácii zamestnancov do inej firmy. Stredný manažment tvoria radcovia – Myslitelia – špecialisti pre rôzne oblasti. V rovine prevádzkového manažmentu sa nachádzajú sluhovia a táto pevná a stáročiami overená štruktúra vládne poddaným, čoby výkonným pracovníkom Podporovateľom.“

Stropom uvažovania Podporovateľov sú základné biologické potreby, potreba bývania a bezpečia, príslušnosť ku skupine, Myslitelia riešia príslušnosť ku skupine, ocenenie skupiny, Socializátori sebaúctu a Direktori sebarealizáciu. Pocity sebarealizácie – určujú, že títo ľudia už nepotrebujú nikomu nič dokazovať, ale naopak ich túžbou je priniesť ostatným ľuďom väčší prínos. Snažia sa porozumieť príčinám fungovania sveta, nájsť zmysel života. Dosahujú ho direktori alebo podporovatelia, ktorí sú orientovaní na pomoc čo najväčšiemu počtu ľudí a materiálny svet je pozlátko.

Kľúčové slová Direktorov vo formuláciách – úspech, dosiahol som, výzva, budúcnosť, rýchlosť, vylepším, vízia, zisk, vodcovstvo, spolupráca, tímový duch, komunikácia.

Socializátori sú viac orientovaní na ľudí a emócie. Kľúčové slová: akcia, zábava, pomoc ostatným, dobrá nálada, vzletné slová, príbehy, expresívne slová, žargón.

Myslitelia sú vo vyjadrovaní veľmi štruktúrovaní, minimalistickí, technické výrazy, odborné výrazy, strohé slová, slovník – úspech, systémy, presnosť, dokonalosť, odbornosť, čísla, fakty, prvá osoba jednotného čísla.

Podporovatelia používajú základné informácie, kľúčové slová – stabilita, spolupráca, kľud, pomoc ostatným, spokojnosť, harmónia, tím, pocity, rodina, vyrovnanosť, láska.

Informácie prijímame cez zmysly a cez intuíciu. Spôsob ako sa rozhodujeme – myslením alebo pocitmi. Keď sa človek rozhoduje podľa myslenia, zaujímajú ho skôr výsledky plnenia cieľov. Ak je orientovaný človek emocionálne, zameriava sa na ľudskú stránku. Ako sú introverti orientovaní na prítomnosť a minulosť (veľa analyzujú), tak extroverti sú orientovaní na budúcnosť. Sú vizionármi a zaujímajú sa o to, čo môžu ovplyvniť. Zmeniť osobnosť človeka môžeme iba vtedy, keď pochopíme ako presne funguje a aký je typ. Inak budeme mu len odporúčať veci, ktoré nemajú s jeho osobnosťou nič spoločné, a dávame mu iba rady, ktoré by sme dávali sami sebe.

Zmena osobnosti pre manipulátorov však nie je prioritou. Podstatné je ovládať a manipulovať. Manipulátormi sú Direktori a Socializátori, manipulovanými Myslitelia a Podporovatelia. Manipulovať možno všetkými. Racionálni a konzervatívni Myslitelia majú strach z toho, aby neurobili chybu. Emocionálni a existenciálni Podporovatelia majú strach zo zmien. Komunikatívni baviči Socializátori majú strach zo straty akcie a sebestrední Direktori strach zo straty kontroly a moci. Na každého je páka a prostriedkom sú masmédiá. „V médiách vyhráva bulvár, ktorý rozširuje závisť, strach, pocit bezmocnosti, odhaľuje fantastické odhalenia a slúži upadajúcemu Rímskemu impériu  na „chlieb a hry“ s cieľom udržať poslušnosť ľudí, odháňať myslenie od podstatných veci poukazovaním na veci zástupné, pracovať a nebúriť sa a zabávať sa.“

Oceňujem priblíženie autorových vlastných skúsenosti z praxe kouča, jednoduchosť typológie, ktorá však zďaleka nie je alfou a omegou. Je fajn vedieť, že každý v rámci typológie niekam patrí a je to tak v poriadku. Avšak všeobecne platí: „Len to, čo robíte s naozajstnou láskou, len v tom ste naozaj dobrí. A je jedno k akému typu patríte. Uvedomte si, čo ste ochotní obetovať, aby ste nasledovali svoju osobnú cestu vývoja a nepodriaďovali sa neustále očakávaniam okolia.“

 

Marián Béreš: Jak manipulovať s lidmi (a nenechat se sám zmanipulovat), Computer Press, a.s., 2007

PS: Čítané začiatkom roka 2013 v rámci vyhýbania sa písaniu diplomovky.

2 názory na “Bola raz jedna firma zvaná Kráľovstvo”

  1. Áno, Zlatka

    Súhlasím s Tebou, Zlatka, že táto typológia nie je alfou a omegou. Príde mi zastaralá a dvojdimenzinálne orientovaná. Je to v podstate o niečom inšom ako uvádza súčasná literatúra., ale nedá sa to odmerať ani odvážiť, a práve preto táto typológia ľudí vlastne pre mnohých je akoby neviditeľná… stále hovorím o ľuďoch. RB

  2. Ďakujem Rena za koment. Plochou typológiou síce človek nebýva nadšený, ale čiernobiely obraz pomôže vrátiť sa k jednoduchosti a upratať si v tom množstve informácií o osobnosti ľudí a interakcii medzi nimi.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore