Transformácia vedomia

Transformácia vedomia
Transformácia vedomia

Adam a Eva v raji ako čistý list nepopísaného papiera dostali od Lucifera rozum v podobe jablka. Jablko ako zdroj pokušenia vedúceho k hriechu je vlastne obrazne rozum, ktorý nás myšlienkami pokúša, aby sme hrešili voči našej duši a duchu. Zničenie uvedomenia si ducha je prostriedok ovládania ľudskej bytosti, bytosťami vyspelejšími. Myšlienka vychádza zo známej konšpiračnej teórie o znížení počtu špirál DNA u ľudskej rasy, aby slúžila vyspelejšej mimozemskej civilizácii. Kto manipuluje, nie je majster, iba pokročilý žiak manipulujúci do úrovne svojho vedomia a nemôže dať, čo nemá. Iba pravda má nekonečnú energiu. Pravda je svetlom, tieň odrazom v zrkadle.

Skrytá symbolika kríža
Alebo to bolo možno inak. Adam a Eva v raji ako čistý list nepopísaného papiera dostali od hada – odporcu manipulujúcej mimozemskej rasy – návod na transformáciu vedomia k slobode v podobe jablka. Po tomto hriechu nám zostalo symbolické prekrižovanie sa odhora dole a z jednej strany na druhú. Muž je vertikálne, žena horizontálne = sex. Skrytá symbolika kríža ako najprimitívnejšia forma „TU a TERAZ“. Priesečník priestoru a času s mohutnou silou programovania reality v okamihu spoločného orgazmu. Tu sme zasa pri sexuálnej mágii. Alebo žeby som to nejako poplietla? Nič. Nechajme to. Špekulujem. Poďme po poriadku.

Duša vie
Základným konceptom osobnosti, okolo ktorej sa transformácia vedomia v knihe Transformace vědomí točí je odvodený od psychoanalytického s miernymi modifikáciami a úplným prekrútením. Existujeme tvorení  ako Ego, Rozum, Duša, Duch a Telo. Emócia je hnacou silou a zároveň alergická reakcia tela na rozum. Realitou je ovplyvňovaný rozum. Duša nepotrebuje presviedčať. Duša vie. Duša je v spojení s egom a rozum s hmotným telom. Ego a rozum tvoria prechod medzi sférami duše a tela. Ego je hnacou silou jemnohmotných frekvencií, ktoré cez rozum transformuje do hrubohmotných a realizuje prostredníctvom fyzického tela. Inak – Inšpirácia vyvierajúca z duše prostredníctvom ega, rozumu a tela premenená na výtvor. Celý proces je však dielom ducha. Poznanie ducha je najvyšším poznaním. Duch dáva do pohybu tvorenie. Tajomstvo tvorby reality spočíva v súlade vonkajšieho a vnútorného. Každý v sebe bohom. Nie je nebo a peklo po živote, je iba nebo a peklo prežívané teraz. Žiť je možno iba u a teraz.

V pohode? Stíhate? Predpokladám, že pojmy ako jemnohmotná a hrubohmotná frekvencia vysvetľovať nemusím, tak ideme ďalej.

Ego + Rozum + Emócia
Človeka charakterizujú jeho činy, nie spomienky.“ (Total Recal)

Ego je komunikačným prostriedkom duše a rozumu. Ego je zdroj motivácie. Podľa tohto učenia teda rozpustenie ega znamená stratu inšpirácie, potenciálu a chuti do života. Ego má potrebu odlišovať sa. Zaujíma postoje. Nepracuje s reálnymi údajmi, ale s predstavami. V konflikte zvyčajne ego reaguje na fiktívnu budúcnosť na základe emočnej pamäte. Chcenie je záležitosťou ega tváriace sa ako pán. Potreba je skutočnou vôľou duše. Vyššie bytosti ovládajú prostredníctvom rozumu a ega naše jemnohmotné súčastí (duša, duch). Rozum je prítomná bytosť spriaznená a súčasť hrubohmotnej realizácie. Emócia je prostriedok na odoberanie energie u nevedomých bytostí, ktoré ich prepúšťajú, lebo duša opustila telo a rozum a vymanila sa z prítomnosti. Ak ste ovládaní emóciami, nie ste slobodní, ale len akumulátorom energie prítomnej bytosti. Uvedomovať si môžeme len keď sme „tu a teraz“. Nesloboda sa odvíja prostredníctvom projekcie minulosti a budúcnosti.  Spomínate? Plánujete? Ovplyvňujete realitu. Projekcia minulosti a budúcnosti v prítomnosti je manipuláciou. Pozorovaním neprítomnosti prítomnosti prídeme na to, kedy sme bábkami iných prítomných bytostí a kedy slobodnými ľudskými bytosťami. Svetlo proste je, aj emócia je, netreba sa s ňou stotožňovať alebo bojovať. Stačí byť, lebo tma v prítomnosti svetla nie je.

Takže, keď sa vám v hlave háda rozum s egom, ste silne ovládaní emóciami a duša do toho tíško občas čosi ševolí, nie ste schizofrenici. Iba ovládaní prítomnými bytosťami.

Mozog je kráľom, ktorému slúžia zmysly.“ (Galénos)

V systéme alebo mimo neho?
Sebaľútosť sú vlastne pochybnosti o vlastnej dokonalosti alebo normálnosti v rámci systému. Hneď ako človek uverí v silu nejakého systému (nie iba politický, náboženský, ekonomický alebo spoločenský) odovzdá mu svoju energiu. Stáva sa hrubohmotným zdrojom sily v udržanie jemnohmotného systému. Sila neslobodných obetí mu slúži, aby sa udržal a použije energiu na elimináciu nespolupracujúcich = slobodných = slobodne sa rozhodujúcich a veriacich viac sebe ako systému. Platí to aj pre systém protikladov a systém príčiny a následku (kauzality). Systémy (engramy, archetypy, ap.), o ktoré sa opiera rozum. V prítomnosti nie sú príčiny a následky. Nie je dobré a zlé.

Inteligencia, rozum, viera a strach
Inteligencia s vedomím nemá nič spoločné. Inteligencia je zložkou rozumu, prostriedkom porozumenia, nie aplikácie do reality. Rozum sa podieľa na výbere cesty k cieľu, ale cieľ pozná iba duša. Rozum má strach zo smrteľnosti, preto premýšľa. Rozum nerozhoduje. Ak sa rozum stáva pánom, nastáva vnútorný boj a disharmónia v živote – choroba, úraz, nehoda ap. Človek ovládaný rozumom (strachom) vníma život ako boj. Neustále prekonáva prekážky. Perfektný je život vtedy, keď je rozum s dušou v súlade. Keď rozum uverí… To, čo tvoríte v duši, zhmotní sa v reálnom svete = čo je dole, je rovnaké, ako to čo je hore. Kto má vieru, dostane i rozum. Kto nemá vieru, rozum ho neubráni. Viera ako najmocnejší aspekt rozumu. Keď je strach, nie je viera. Vtedy človek stráca schopnosť tvoriť realitu. Kto, chce, aby ste sa báli, chce vás ovládať. Transformácia vedomia = zmena vnímania, kde je viera a nie je strach. Čomu dáte prednosť?

Predstavte si v duchu = tu a teraz sa spojte s Bohom.

Predstav si = tvorba reality
Najmocnejšou bytosťou tejto reality je strach. Smiech je napríklad prejavom strachu z poníženia. Nemôžeme niekoho prevýšiť, tak ich ponížime a s priateľmi sa na tom zabavíme. Opačným pólom rovnocennej frekvencie akou je strach je viera. Ten, kto má strach, hľadá istotu. Ten, kto má vieru paradoxne istotu má. Deje sa vám, čomu veríte a čoho ste plní. Strach sa rovná viera, že sa stane niečo zlé. Kliatbu autor interpretuje ako zakódovanie podvedomia určitou schémou. Frekvencia podvedomia je impulzom k hre, akú budete hrať. Realitu každého tvorí frekvencia podvedomia, ktorú vyžarujete. Celý dej (vytvorenej reality) zásobujeme vlastnou energiou, nás ľudskej bytosti. Keď sa niečoho bojíme, tak sa to uskutoční. Predstav si = tvorba reality. Každú kliatbu zastavíte prijatím, odpustením, láskou a radosťou. Keď nebudete negatívni vo vnútri, nezadáte negatívnu realizáciu navonok. Preto, keď k vám niekto prichádza s tým, že ho niekto preklial, vedzte, že sám si svojimi myšlienkami, emóciami, skutkami kliatbu pritiahol. Alebo ľudovo: „Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.“ Či „Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.“  Božský princíp v praxi. Verte, že to, čo potrebujete, sa proste stane. Čo prežívate vo vnútri, prejaví sa navonok. Byť plne vedomými znamená ovplyvniť dej a nenaskočiť na emócie. Pozorovanie je základný prostriedkom transformácie vedomia. Ego ako motor motivácie si treba len uvedomovať, rovnako ako rozum a nenechať sa nimi riadiť. Práca s emóciami základnou zručnosťou vedúcou k transformácii vedomia. Cieľom je nastoliť harmóniu, aby sa prijaté energoinformačné vlny meniace sa vo frekvencie, menili v slobodnú vôľu a nie emócie.

Minca pre prevozníka
Emócia je minulosť a budúcnosť. Emócia je jeden z faktorov starnutia fyzického tela. Emócia stravuje telo a to postupne umiera. Emócia je prostriedok k ovládaniu. Treba ju prijať a vzdať sa vlastnej dôležitosti. Keď sa sami pred sebou vzdáte všetkého, ste slobodní. Keď sa vzdáte vzťahu k niekomu alebo niečomu, stávate sa slobodnými. Odpustiť znamená rozpustiť pocity viny. Pomáhanie totiž vytvára vzťah vinníka a obete. Základný kameň straty sebavedomia ako prirodzeného stavu. Páchanie dobra nikdy neprinieslo nič užitočné. Iba obete a vinníkov, a role sa rýchlo menia v rámci pevného vzťahu pomoci. Kto nezažije, neuverí! Načo presviedčať? Niečo poznať a niečo vedieť je veľký rozdiel. Každý vám vie dať iba to, čo vie. Nie, čo pozná. Množstvo a váha dôkazov je aj tak priamo úmerná v živote vašej potrebe. Každý, koho stretnete je vám učiteľom a zrkadlom. Každá situácia nastane, lebo sa pýtame a cez situáciu dostaneme odpoveď. Nikto vám cez situáciu neubližuje, iba ste z nedostatku viery v seba plnila vaša vôľa. Pritiahli ste si niekoho v opačnej úlohe a treba ho odmeniť. Získate informáciu a nič nedáte? Aby sme si informáciu (dar) úplne uvedomili, je potrebné za ňu zaplatiť (akokoľvek) darovať a zachovať rovnováhu energií = minca pre prevozníka.

Transformácia vedomia
Transformácia vedomia

Princíp svetla v prítomnosti
Vedomie je svetlom, nevedomie tmou. Nejednáte slobodne vtedy, keď by ste v regresne premietanej situácii vo vašej hlave, jednali inak. Princíp svetla je byť (nebojovať). Princíp nezávislosti je byť prítomnými. Ako byť prítomnými? Dychovými cvičeniami. Pozorujte dych a dostaví sa stav prítomnosti (a sme v jóge). Telo sa jedu zvaného emócie môže zbaviť, keď dýcha. Piť čistú vodu znamená pracovať a spracovávať informácie. Mužský (rozdeľujúci) princíp ustupuje ženskému (spájajúcemu) princípu. Ženský mimozmyslový princíp posilnený vzduchom a vodou v prítomnosti na úrovni tela kompenzujeme aj mužským ohňom (tepelnou pohodou) ako opakom chladného strachu a dotykom (živlom zem). Chodidlá počujú zem. Dotýkajte sa sami seba a objavte hmotu, z ktorej ste stvorení. Môžete dať len to, čo máte. Ak dýchate, pijete v teple a milujete svoje telo, viete prítomnosťou, informáciami, láskou a realizáciou oblažiť iných. Byť prítomnými = byť mimo priestor a čas = byť v raji (áno, sex je skratka).

Živly, láska, odpustenie, pokora
Nedostatok lásky (Boh odvrhol Lucifera = človek neprijíma časť svojho tela takú, aká je) zostal prítomný ako strach z odmietnutia a na ňom fičí EGO. Na strachu z podmieneného prijatia (keď niečo urobím/neurobím nebude ma on/ona milovať. Počiatok vnútornej neslobody a necelistvosti. Vyslobodenie: pochopiť, prijať a odpustiť tým, čo nevedia, čo činia. Poznať, pochopiť, uvedomiť si, prijať existenciu takú, aká je. Pochopenie, prijatie a odpustenie spolu tvoria moc zvanú láska. Naproti tomu hodnotenie je prejavom ega. Otvorenosť voči novým poznatkom je pokora a opak strachom zo straty vlastnej dôležitosti. Vzdať sa dôležitosti = vzdať sa úlohy, role a masky, svojej pozície. Vzdať sa vlastnej dôležitosti a nachádzať pokoru. Nehodnotiť znamená vzdať sa vlastnej dôležitosti. Pokora je prejavom vôle nechať sa chvíľu viesť. Nedostatok pokory spoznáte podľa toho, že nepočujete, keď vám niekto radí. Nedostatok viery podľa nedočkavosti.

Oči brána do duše
Jediný čistý spôsob komunikácie je na úrovni očí. Oči sú oknom do duše, takže ide o rovnocennú komunikáciu bez povyšovania alebo ponižovania dvoch duší. Základom pre mimozmyslové vnímanie je vnímanie všetkého okolo na úrovní očí, čo znamená – bez hodnotenia, bez súdu. Komunikovať znamená načúvať. Kľúčom k bránam vedomia je odpustenie = odpúšťam si, odpúšťam im, odpúšťajú mi. Spôsob ako pustiť minulosť a opustiť žitie života v ublížení. Pohyb je prvotným výrazom ducha (životnej sily). Vtelenie je totiž vedomý a cielený akt.

Transformácia vedomia ako nová koncepcia osobnosti
Veľa sa toho už popísalo na tému transformácie vedomia, žitia v prítomnom okamihu „tu a teraz“. Kniha Transformace vědomí  nám perom autora predostiera zjednodušené poznatky za posledné desaťročia prezentované nielen v ezoterickej literatúre. Správne predžuté a spojené do novej teórie. Dobre mu to kecá a predkladá novú koncepciu psychológie osobnosti a jej existencie na Zemi. Výstižne prepája doterajšie poznatky z východnej aj západnej náboženskej mystiky, psychotroniky, psychológie, šamanizmu ako základu techník psychoterapie, metafyziky, mágie, kabaly, smaragdovej dosky a ktoviečoho ešte a obsah knihy vystihuje ducha aktuálnej doby. A tiež vysvetľuje, čo v praxi znamená výrok: „Tvoja viera ťa uzdravila.“ A ktorých čakier (brán) sa týka. A že potrebu zmeny prináša duch. A Duch = božská sila.

Nabudúce niečo ľahšie. Sľubujem.

Tomáš Keltner: Transformace vědomí 1.,2.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore